REZULTATELE FINALE

REZULTATELE FINALE

Ale concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad II din cadrul  Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

 

REZULTATUL PROBEI  INTERVIU

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

La concursul organizat în data de 30.05.2023 (proba scrisa) si 07.06.2023 (proba practica), 13.06.2023 (proba interviu), pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de Salvator montan grad II din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

 PROCES VERBAL privind PROBA PRACTICĂ la concursul organizat de către Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de  execuție: 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 La concursul organizat în data de 30.05.2023 pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad  II  din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

ANUNT CONTINUARE PROCEDURI DE OCUPARE A POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

ANUNT CONTINUARE PROCEDURI DE OCUPARE A POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, judeţul Maramureş, în conformitate cu prevederile art. IV, alin. (6), (7) şi (8) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal -bugetare, potrivit cărora:

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 30.05.2023  pentru ocuparea  a 5 (cinci) funcții contractuale de execuție vacante de salvator montan gradul II la  Serviciul Public Județean Salvamont  Maramureș

Nr. 567 / 12 .05.2023

ANUNT DE CONCURS

ANUNT DE CONCURS

 

Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

Nr. 447/18.04.2023

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS depuse pentru participarea la concursul organizat in data de 22.08.2022 pentru ocuparea a 9 (noua) functii contractuale de executie vacante de salvator montan gradul II la Serviciul Public Judefean Salvamont Maramureș

In urma verificarii dosarelor candidatilor înscrisi la concursul organizat in data de 22.08.2022 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie salvator montan gradul II, Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor: 

 

Click aici pentru a vizualiza documentul

ANUNT DE CONCURS

ANUNT DE CONCURS

Luand in considerare prevederile: H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare.

AMÂNARE CONCURS

AMÂNARE CONCURS

În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) lit. A, alin. (2) lit A și B din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, SERVICUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT MARAMUREȘ, anunță amânarea concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcției temporar vacante de salvator montan II din zilele de 06.10.2021 și 08.10.2021, în zilele de 13.10.2021 și 15.10.2021.

COMUNICARE

COMUNICARE

Rugăm asociațiile și cluburile sportive care vor organiza diferite evenimente/ competiții sportive în anul 2022 și solicită asistență Salvamont, să înștiințeze Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș până în data de 15 noiembrie 2021 cu privire la calendarul competițiilor/evenimentelor pentru anul viitor, pentru a putea aloca/programa pe fiecare eveniment numărul de salvatori montani necesari și pentru a putea stabili un necesar de cheltuieli în bugetul pe anul 2022 al evenimentului/elor respective.

Concurs - salvator montan grad II

Concurs - salvator montan grad II

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,