Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Pentru participarea la concursul organizat în data de 04.07.2024  pentru ocuparea  a 2 (doua) funcții contractuale de execuție vacante de salvator montan gradul II la  Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș

 

 

Click aici pentru a vizualiza documentul

A N U N Ț

 

 

În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 04.07.2024 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție salvator montan gradul II, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

 

Nr. Crt.

Numar inregistrare dosar

FUNCȚIA CONTRACTUALĂDE EXECUȚIE

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI

OBSERVAŢII 

1.

545/11.06.2024

SALVATOR MONTAN II

ADMIS

-

2.

565/11.06.2024

SALVATOR MONTAN II

ADMIS

-

 

Conform art. 53 din H.G. nr. 1336/2022, după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului selecției dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.07.2024, ora 0930 , la Baza Salvamont din Cavnic, SuperSki Resort, județul  Maramureș, proba practică în data de 08.07.2024 în UAT Cavnic, ora 0930 și proba interviu în data de 10.07.2024, ora 0930, la Baza Salvamont din Cavnic, SuperSki Resort, județul  Maramureș

Afişat astăzi, 19.06.2024, ora 1200, la sediul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș din Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46 si pe site-ul institutiei www.salvamontmaramures.ro

 

Secretar Comisia de concurs

Velișcu Anca