Rezultate finale

Rezultate finale

Ale concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad II din cadrul  Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

Rezultatele probei interviu

Rezultatele probei interviu

La concursul organizat în data de 04.07.2024 (proba scrisa) si 08.07.2024 (proba practica), 10.07.2024 (proba interviu), pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad  II din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

Rezultate proba practică

Rezultate proba practică

La concursul organizat în data de 04.07.2024 (proba scrisa) si 08.07.2024 (proba practica)  pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad  II  din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

 

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba scrisa

La concursul organizat în data de 04.07.2024 pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad II din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureșont Maramureș

 

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Pentru participarea la concursul organizat în data de 04.07.2024  pentru ocuparea  a 2 (doua) funcții contractuale de execuție vacante de salvator montan gradul II la  Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș

 

Anunț concurs Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș

Anunț concurs Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș

Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și O.U.G. nr. 115/2023, după cum urmează:

 

REZULTATELE FINALE

REZULTATELE FINALE

Ale concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad II din cadrul  Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

 

REZULTATUL PROBEI  INTERVIU

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

La concursul organizat în data de 30.05.2023 (proba scrisa) si 07.06.2023 (proba practica), 13.06.2023 (proba interviu), pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de Salvator montan grad II din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

 PROCES VERBAL privind PROBA PRACTICĂ la concursul organizat de către Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de  execuție: 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 La concursul organizat în data de 30.05.2023 pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de Salvator montan grad  II  din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș

ANUNT CONTINUARE PROCEDURI DE OCUPARE A POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

ANUNT CONTINUARE PROCEDURI DE OCUPARE A POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, judeţul Maramureş, în conformitate cu prevederile art. IV, alin. (6), (7) şi (8) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal -bugetare, potrivit cărora:

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 30.05.2023  pentru ocuparea  a 5 (cinci) funcții contractuale de execuție vacante de salvator montan gradul II la  Serviciul Public Județean Salvamont  Maramureș

Nr. 567 / 12 .05.2023

ANUNT DE CONCURS

ANUNT DE CONCURS

 

Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

Nr. 447/18.04.2023

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS depuse pentru participarea la concursul organizat in data de 22.08.2022 pentru ocuparea a 9 (noua) functii contractuale de executie vacante de salvator montan gradul II la Serviciul Public Judefean Salvamont Maramureș

In urma verificarii dosarelor candidatilor înscrisi la concursul organizat in data de 22.08.2022 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie salvator montan gradul II, Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor: 

 

Click aici pentru a vizualiza documentul

ANUNT DE CONCURS

ANUNT DE CONCURS

Luand in considerare prevederile: H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare.